Επικοινωνία

eptastiktos“Επτάστικτος” Κοινωνικός Συνεταιρισμός (KOIN.Σ.ΕΠ)

Κάτω Χωριό, Ιεράπετρα 72200, Κρήτη

00 30 69 81 91 68 32

7stiktos@gmail.com